توپ سرگردان؛ کچ اپ بازی Balls Race را برای iOS عرضه کرد


15 دی 1396, 13:28. نويسنده: محمد نقدی

توپ سرگردان؛ کچ اپ بازی Balls Race را برای iOS عرضه کرد

دوباره داستانی تکراری که تنها کچ‌اپ می‌تواند به شکلی خاص روایتگرش باشد، در بازی Balls Race هدایت دیوانه وار توپی را بر عهده دارید، از موانع مختلف عبورش داده و بیشترین امتیاز را بگیرید.

 

اینکه یک بازی ایده‌ای تازه داشته باشد می‌توان امید به موفقیتش بست، اما کچ اپ آنچنان ایده‌های تکراری را به کمال رسانده که شگفتی آور است؛ بازی Balls Race را تجربه کنید.